Chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng công trình xây dựng

VIỆN QUẢN LÝ ĐAO TẠO ESC VIỆT NAM TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG TRÊN TOÀN QUỐC THEO NGHỊ ĐỊNH 59/2015/NĐ-CP.

 

 

Mẫu chứng chỉ hành nghề

- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
- Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;
- Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;
- Căn cứ nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng

1. YÊU CẦU XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỈ HUY TRƯỞNG: 

Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với các hạng như sau:

- Chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng hạng I: 

+ Có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng hoặc chứng chỉ hành nghề an toàn lao động hạng I; 
+ Đã làm chỉ huy trưởng công trường thi công xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp I hoặc 2 (hai) công trình cấp II cùng loại;

- Chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng hạng II: 

+ Có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng hoặc chứng chỉ hành nghề an toàn lao động hạng II; 
+ Đã làm chỉ huy trưởng công trường thi công xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 (hai) công trình cấp III cùng loại;

- Chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng hạng III: 
+ Có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng hoặc chứng chỉ hành nghề an toàn lao động hạng III; 
+ Đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp III hoặc 2 (hai) công trình cấp IV cùng loại.

2. PHẠM VI HOẠT ĐỘNG ĐÓI VỚI CHỨNG CHỈ CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG:

- Chứng chỉ chỉ huy trưởng hạng I: Được làm chỉ huy trưởng công trường mọi cấp công trình cùng loại;

- Chứng chỉ chỉ huy trưởng hạng II: Được làm chỉ huy trưởng công trường trong đó có công trình cấp II cùng loại trở xuống;

- Chứng chỉ chỉ huy trưởng hạng III: Được làm chỉ huy trưởng công trường trong đó có công trình cấp III, cấp IV cùng loại.

Mọi chi tiết xin chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng liên hệ; 0915.500.911 - 0915.510.911

cialis generico viagra werking levitra pas cher cialis uten resept viagra priser apotek levitra comprimidos viagra precio en farmacia viagra nettbutikk cialis netist? viagra generico prezzo viagra generico levitra generika cialis kopen in nederland hva er kamagra kamagra sverige Kamagra schweiz levitra kopen levitra preis viagra on line cialis pas cher kamagra gel comprar viagra online kaufen viagra hinta kamagra oral jelly viagra kopen