• Mở lớp kỹ năng lãnh đạo nhóm

   Lớp học kỹ năng lãnh đạo nhóm, Khóa học được thiết kế nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để phát triển năng lực quản lý trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp

  • Khai giảng lớp học kỹ năng trình bày

   Lớp học kỹ năng trình bày, Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên các kỹ thuật và kỹ năng cần thiết để trình bày trước đám đông một cách có cấu trúc, thuyết phục và tự tin

  • Lớp học kỹ năng phỏng vấn và tuyển chọn

   Lớp học kỹ năng phỏng vấn, Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên kỹ năng sử dụng phương pháp phỏng vấn tuyển chọn hiệu quả nhằm giúp họ thành công trong những quyết định tuyển chọn nhân viên

  • Khai giảng lớp học nghiệp vụ tâm lý quản lý

   lớp học nghiệp vụ tâm lý quản lý, Thu hút được nhân tài luôn là một trong những mục tiêu hàng đầu mà công tác quản trị nguồn nhân lực tại tất cả các doanh nghiệp nhắm đến. Tuy nhiên, liệu có phải một khi tuyển dụng được nhân tài rồi thì bạn có thể yên tâm 

  • Khai giảng Lớp học phát triển

   Lớp học phát triển, Khóa học được thiết kế nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức, kinh nghiệm và kỹ thuật cần thiết trong việc đào tạo và phát triển nhân sự tại các công ty