• Khai giảng lớp đo bóc khối lượng và lập dự toán

   Viện quản lý đào tạo ESC Việt Nam mở lớp đo bóc khối lượng và lập dự toán, Lớp học đo bóc khối lượng, lớp học đo bóc tách khối lượng, lớp học đo bóc khối lượng dự toán, phần mềm quản lý chất lượng, lớp học nghiệp vụ xây dựng, tại hà nội, hồ chí minh, đà nẵng

  • Khai giảng khóa học giám sát thi công xây dựng

   Khóa học giám sát thi công, Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam tổ chức lớp học chứng chỉ giám sát thi công uy tín toàn quốc, lớp học giám sát thi công, chứng chỉ hành nghề giám sát, bồi dưỡng giám sát thi công, đào tạo giám sát thi công, lớp học giám sát thi công tại Hà Nội, TP.HCM, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

  • Khai giảng lớp học chứng chỉ bất động sản trên toàn quốc

   Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của của Thủ Tướng Chính Phủ, điều 11 đã nêu rõ: “Bắt đầu từ ngày 01/01/2009, tất cả cá nhân, tổ chức tham gia lĩnh vực kinh doanh bất động sản phải tham gia khóa đào tạo và được cấp giấy chứng nhận của đơn vị đào tạo về môi giới bất động sản, định giá bất động sản, quản lý và điều hành sàn giao dịch bất động sản”