Khóa học Nghiệp vụ Đấu Thầu tại CTY Xi Măng Bỉm Sơn

Khai giảng khóa đào tạo Nghiệp vụ Đấu Thầu tại Công Ty Xi Măng Bỉm Sơn
Ngày 05/08/2012,Viện Quản Lý Đào Tạo Enter.sc đã tổ chức khoad học Nghiệp vụ Đấu Thầu tại CTY Xi Măng Bỉm, Viện Quản Lý Đào Tạo Enter.sc.

Tham dự buổi khai giảng có Ông Tăng Ngọc Tráng-Phó Vụ trưởng Vụ giám sát và thẩm định đầu tư-Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Khóa học diễn ra trong 3 ngày với 6 chuyên đề theo chương trình khung được quy định tại thông tư :

Bạn có thể tham khảo thêm các khóa học khác như : Chứng chỉ quản lý dự ánLớp học giám đốc quản lý dự án

 

toàn cảnh học viên  tham gia khóa học

Kết thúc khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ theo đúng quy định.