• Cấp chứng chỉ an toàn lao động trên toàn quốc

   Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam tổ chức các lớp học huấn luyện an toàn lao động, các học viên đạt tiêu chuẩn sẽ được cấp chứng chỉ an toàn lao động sau các khố học tại cơ sở trên nhiều tỉnh thành.

  • Khóa học an toàn lao động tại cần thơ

   Viện tổ chức khóa học an toàn lao động, chứng chỉ an toàn lao động, huấn luyện an toàn lao động, lớp học an toàn lao dộng, lớp học an toàn lao động tại cần thơ

  • Lớp học an toàn lao động tại lâm đồng

   Lớp học an toàn lao động, Nhằm giúp các cá nhân, tổ chức thuộc khối doanh nghiệp có kiến thức cơ bản về an toàn lao động Viện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ thường xuyên tổ chức "lớp tập huấn nghiệp vụ an toàn lao động tại Lâm Đồng

  • Lớp học an toàn lao động tại an giang

   lớp học an toàn lao động, Nhằm giúp các cá nhân, tổ chức thuộc khối doanh nghiệp có kiến thức cơ bản về an toàn lao động Viện đào tạo và quản lý xây dựng thường xuyên tổ chức "lớp nghiệp vụ an toàn lao động tại An Giang

  • Lớp học an toàn lao động tại gia lai

   lớp học an toàn lao động, Nhằm giúp các cá nhân, tổ chức thuộc khối doanh nghiệp có kiến thức cơ bản về an toàn lao động Viện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ thường xuyên tổ chức "lớp nghiệp vụ an toàn lao động tại Gia Lai

  • Lớp học kinh doanh xăng dầu

   Viện quản lý đào tạo tổ chức lớp nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu,Lớp học kinh doanh xăng dầu, chứng chỉ kinh doanh xăng dau, khóa học kinh doanh xăng dầu, Nghiệp vụ bảo vệ môi trường