• Khóa học chứng chỉ nha khoa

   Chứng chỉ điều dưỡng nha khoa, Đào tạo Kỹ thuật viên - Điều dưỡng chuyên ngành nha khoa có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp để chăm sóc sức khoẻ răng

  • Đào tạo an toàn lao động tại Vĩnh Phúc

   khóa học an toàn lao động tại tỉnh Vĩnh Phúc, ESC Việt Nam thường xuyên tổ chức "lớp nghiệp vụ huấn luyện an toàn lao động tại Vĩnh Phúc" đào tạo an toàn lao động, chứng chỉ an toàn lao động, khóa học an toàn lao động

  • Khóa học an toàn lao động tại Yên Bái

   Lớp học an toàn lao động tại tỉnh yên bái, ESC Việt Nam thường xuyên tổ chức "lớp nghiệp vụ huấn luyện an toàn lao động tại Yên Bái" đào tạo an toàn lao động, chứng chỉ an toàn lao động, khóa học an toàn lao động

  • Khóa học đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

   Khóa học đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, Khóa học được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên kiến thức chuyên sâu về cả lý thuyết lẫn các kỹ thuật thực hành cần thiết cho việc thực hiện đánh giá Hệ thống chất lượng của Doanh nghiệp

  • Khóa học giám sát thi công xây dựng công trình

   Lớp học giám sát thi công, Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam tổ chức khóa học giám sát thi công theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

  • Lớp học ISO 9000 dành cho SEOs

   Lớp học ISO 9000 dành cho SEOs, Để áp dụng thành công ISO 9000, trong tổ chức của bạn ai là người cần hiểu rõ bản chất của các tiêu chuẩn này nhất?

  • Lớp học thiết lập quản lý trong doanh nghiệp

   Lớp học thiết lập quản lý trong doanh nghiệp, Là nhà quản lý, bạn có thường xuyên đau đầu vì các công việc bị bỏ qua hoặc không được thực hiện đến nơi đến chốn? Bạn có mong muốn các công việc luôn được thực hiện "đúng ngay từ đầu"!

  • Lớp học ISO 9000 cơ bản

   Lớp học ISO 9000 cơ bản, Trang bị cho các học viên các kiến thức và kỹ năng cơ bản để có thể thiết lập và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 tại tổ chức của mình.