• Khóa học quản lý dự án đầu tư xây dựng

      khóa học quản lý dự án đầu tư xây dựng theo quy định của bộ xây dựng gồm: lớp học quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, lớp học nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

    • Lớp học quản lý xây dựng

      Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam tổ chức Lớp học quản lý xây dựng, khóa học quản lý xây dựng, chứng chỉ quản lý xây dựng uy tín trên toàn quốc