Mẫu chứng chỉ công nhân kỹ thuật sơn, thợ sơn

Viện ESC Việt Nam liên kết đào tạo cấp chứng chỉ nghề công nhân kỹ thuật sơn, thợ sơn. Tổ chức thi và nâng bậc thợ mộc 3/7, 4/7, 5/7 các hệ đào tạo 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng... có giá trị trên toàn quốc.


Mẫu chứng chỉ nghề thợ sơn