Mẫu chứng chỉ lái xe nâng, vận hành xe nâng

Viện ESC Việt Nam liên kết đào tạo cấp chứng chỉ lái xe nâng, chứng chỉ vận hành xe nâng cho các đơn vị, cá nhân có nhu cầu học tập trên toàn quốc. Tổ chức thi và nâng bậc nghề lái xe nâng, vận hành xe nâng bậc 3/7, 4/7, 5/7, tổ chức đào tạo các hệ nghề 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng... có giá trị trên toàn quốc.


Mẫu chứng chỉ lái xe nâng, vận hành xe nâng