Mẫu chứng chỉ nghề hàn, thợ hàn xì

Viện ESC Việt Nam liên kết đào tạo cấp chứng chỉ nghề hàn, thợ hàn xì. Tổ chức thi và nâng bậc thợ hàn, nghề hàn 3/7, 4/7, 5/7 các hệ đào tạo 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 1 năm ... có giá trị trên toàn quốc.


Mẫu chứng chỉ nghề hànMẫu chứng chỉ nghề thợ hàn