Mẫu chứng chỉ sơ cấp nghề cấp thoát nước

Viện ESC liên kết đào tạo cấp chứng chỉ nghề cấp thoát nước, chứng chỉ nghề công nhân cấp thoát nước. Tổ chức thi và nâng bậc thợ cấp thoát nước 3/7, 4/7, 5/7 các hệ đào tạo 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng... có giá trị trên toàn quốc.


Mẫu chứng chỉ nghề cấp thoát nước