Mẫu chứng chỉ sơ cấp nghề công nhân kỹ thuật xây dựng

Viện ESC Việt Nam liên kết đào tạo với các trường cao đẳng nghề, trung học nghề đào tạo cấp chứng chỉ nghề công nhân kỹ thuật xây dựng. Tổ chức thi và nâng bậc thợ nghề công nhân kỹ thuật xây dựng 3/7, 4/7, 5/7 các hệ đào tạo 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng... có giá trị trên toàn quốc.


Mẫu chứng chỉ nghề công nhân kỹ thuật xây dựng