Mẫu chứng chỉ sơ cấp nghề vận hành cẩu

Viện ESC Việt Nam liên kết đào tạo cấp chứng chỉ vận hành cẩu. Tổ chức thi và nâng bậc nghề vận hành cẩu 3/7, 4/7, 5/7, Tổ chức các hệ đào tạo 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng... cấp chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc.


Mẫu chứng chỉ nghề vận hành cẩu


Mẫu chứng chỉ vận hành máy cẩu