Mẫu chứng chỉ sơ cấp nghề vận hành máy

Viện ESC Việt Nam liên kết đào tạo cấp chứng chỉ nghề vận hành máy. Tổ chức thi và nâng bậc nghề vận hành máy xây dựng 3/7, 4/7, 5/7, tổ chức đào tạo các hệ nghề 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng... có giá trị trên toàn quốc.


Mẫu chứng chỉ nghề vận hành máy xây dựng