Tư vấn đăng ký thông tin nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia

VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO ESC VIỆT NAM TƯ VẤN VÀ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THÔNG TIN NHÀ THẦU TRÊN MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA TRÊN TOÀN QUỐC.

- Căn cứ luật đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014 .

- Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP của chính phủ thay thế nghị định 85/2009/NĐ-CP của Chính Phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu năm 2013.

Nhằm tiết kiệm thời gian của các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp. Viện ESC Việt Nam nhận dịch vụ đăng ký thông tin nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư.

- Theo các điều kiện quy định tại Điều 5 Luật Đấu thầu năm 2013, nhà thầu, nhà đầu tư có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện, trong đó có quy định “đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia”. Điểm e Khoản 2 Điều 22 của Luật Đấu thầu năm 2013 quy định rõ: “Nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu phải có tên trong cơ sở dữ liệu về nhà thầu của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu”. Trách nhiệm này của nhà thầu được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 128 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 (Nghị định 63).

- Nhằm giúp các cơ quan doanh nghiệp (nhà thầu), nhà đầu tư, các ban quản lý dự án, bên mời thầu đăng ký thông tin đơn vị mình trên mạng đấu thầu quốc gia theo đúng quy định Điểm d Khoản 1 Điều 5 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 về việc nhà thầu, nhà đầu tư phải đáp ứng để được xem là tổ chức có tư cách hợp lệ là “đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia”, Viện ESC Việt Nam hướng dẫn hỗ trợ hướng dẫn đăng ký thông tin trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Mọi chi tiết về đăng ký thông tin nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia liên hệ:

Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam
Tòa nhà HH1C - Phòng 1226 - Bán Đảo Linh Đàm - TP.Hà Nội
Điện thoại : +84(4) 36419720 / 32001070 - Fax: +84(4) 36419719 / 32001071
Hotline: 0915.500.911 - 0963.500.911
Email: info@escvietnam.edu.vn - daotaoesc@gmail.com

cialis generico viagra werking levitra pas cher cialis uten resept viagra priser apotek levitra comprimidos viagra precio en farmacia viagra nettbutikk cialis netist? viagra generico prezzo viagra generico levitra generika cialis kopen in nederland hva er kamagra kamagra sverige Kamagra schweiz levitra kopen levitra preis viagra on line cialis pas cher kamagra gel comprar viagra online kaufen viagra hinta kamagra oral jelly viagra kopen